7256 SAYILI KANUNDA SGK BORÇ YAPILANDIRMA VE İSTİHDAMA İLİŞKİN BANA NE VAR?

7256 SAYILI KANUNDA SGK BORÇ YAPILANDIRMA VE İSTİHDAMA İLİŞKİN BANA NE VAR?

7256 SAYILI KANUNDA SGK BORÇ YAPILANDIRMA VE İSTİHDAMA İLİŞKİN BANA NE VAR?

7256 SAYILI KANUNDA SGK BORÇ YAPILANDIRMA VE İSTİHDAMA İLİŞKİN BANA NE VAR? 

1) 2020/Ağustos ayı ve öncesi aylara ait olmak ve 31/12/2020 tarihine kadar başvurmak koşuluyla;
SGK'ya olan veya SGK tarafından tahsil edilen: 

Sigorta primi,emeklilik keseneği,kurum karşılığı,
işsizlik sigortası primi,sosyal güvenlik destek primi
isteğe bağlı sigorta primleri,topluluk sigortası,
damga vergisi,özel işlem vergisi,eğitime katkı payı
borçlarımı:

*PEŞİN ödersem silinen gecikme zammı ve cezası yerine daha düşük hesaplanmış olan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'nı da silinerek ödeyebileceğim.

**İLK İKİ TAKSİT SÜRESİNDE ödersem silinen gecikme zammı ve cezası yerine daha düşük hesaplanmış olan Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'si silinerek ödeyebileceğim.

***TAKSİTLE ödersem 2 ayda bir olmak üzere 18 (6-9-12-18) eşit takside kadar gecikme cezası ve gecikme zammı silinerek bunun yerine daha düşük Yİ-ÜFE ve katsayı ile hesaplanarak yapılandırabileceğim.

2) 2020/Ağustos ayı ve öncesi tespitlere ait ve 31/12/2020 (son başvuru tarihi) tarihine kadar kesinleşen İDARİ PARA CEZASI ana para borçlarımın YÜZDE ELLİSİ silinerek yine peşin ödeme* ilk iki taksit süresinde ödeme** veya taksitli ödeme*** avantajlarından faydalanarak ödeyebileceğim.

3) 31/08/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan eksik (fark) işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primini Yİ-ÜFE ile indirimli olarak peşin ödeme* ilk iki taksit süresinde ödeme** veya taksitli ödeme*** avantajlarından faydalanarak ödeyebileceğim.

4) Genel sağlık sigortası tescilim yapılmış ve gelir testine hiç başvurmadıysam  31/03/2021 tarihine kadar gelir testine başvurursam gelir testi sonucuna göre ilk tescil tarihinden itibaren borçlarım SİLİNEBİLECEKTİR.

5) 2020/Ağustos ayı ve daha önceki aylara ait Genel Sağlık Sigortası borcumu 30/04/2021 tarihine kadar ödersem bunlara ilişkin GECİKME CEZASI VE ZAMMI TAMAMI SİLİNECEKTİR.

6) Bağ-Kur DONDURULAN günlerimi kanunun yayım tarihini takip eden ay başından itibaren iki ay içinde başvurup  ilk taksit süresi içinde ödersem gecikme zammı ve cezası yerine daha düşük hesaplanan Yİ-ÜFE ile İNDİRİMLİ ödeyip dondurulan prim günlerimi hizmetimden saydırabileceğim.

7) Bağ-Kur'a  31/10/2020 tarihi itibarıyla borcum var ise  31 Ocak 2021 tarihine kadar ödemez veya yapılandırmazsam; prim ödemem var ise  daha önce ödediğim primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemem yok ise  tescil tarihimden itibaren sigortalılığım durdurulur. Durdurulan bu sürelerim sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek. Bağkur kapsamında çalışmaya devam ediyorsam sigortalılığım 01/11/2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak. Daha sonra istersek dondurulan bu günleri ihya ederek(ödeyerek) hizmetten saydırabileceğiz.

8) İşveren veya üçüncü kişi konumunda olup, İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulunduğum her türlü borcumu kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE ile İNDİRİMLİ olarak peşin veya taksitli ödeyerek KANUNİ FAİZLERDEN KURTULABİLECEĞİM.

9) Fazla veya yersiz olarak olarak almış olduğum gelir ve aylıklara ilişkin borçlarımı kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE ile indirimli olarak  peşin veya taksitli ödeyerek KANUNİ FAİZLERDEN KURTULABİLECEĞİM.

10) 01/01/2019 - 17/04/2020 tarihleri arasında en son işten ayrıldıkları işverenlerine başvurmaları ve işverenlerce:
- Fiilen çalıştırılmaları halinde SGK'ya ödenecek
primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15
-Ücretsiz izne ayrılmaları halinde sigortalılara 39,24 
- Başvurularının kabul edilmediği tespit edilenlere günlük 34,34 TL 
tutarlarındaki desteklerden faydalanabileceğiz.

11) 01/01/2019 - 17/04/2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların:
 -Fiilen çalıştırılmaları halinde SGK'ya ödenecek
primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15  -Ücretsiz izne ayrılmaları halinde sigortalılara 39,24 TL,
tutarlarındaki desteklerden faydalanabileceğiz.

12) İşsizlik ödeneğinden yararlanırken;
90 gün içerisinde işe giren ve 12 ay süreyle kesintisiz çalışan kişiler için işsizlik ödeneğinden yararlanılan sürenin uzun vadeli sigorta (emeklilik primi) kapsamında değerlendirilecek.

13) 6111 sayılı kanun  teşvikinden 31/12/2023 tarihine kadar istihdam edilen sigortalılar yönünden faydalanmaya devam edeceğiz.

14) 7103 sayılı İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ süresini Cumhurbaşkanı 31/12/2023 tarihine kadar uzatabilecek.

15) ESNAF AHİLİK SANDIĞI uygulaması 31/12/2023 tarihine ertelenmiştir.

16) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ(covid 19 kaynaklı) 30/06/2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilecek.

17) İşverenin kısa çalışma veya nakdi ücret desteği alan sigortalılar yönünden NORMAL ÇALIŞMAYA dönmesi halinde işverene  sigorta prim desteği süresi 30/06/2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilecek. 

NOTLAR:
✓ Yapılandırmanın ilk iki taksiti süresinde ödenmelidir.
✓ 1 takvim yılında ikiden fazla taksidi ödememe eksik ödeme ya da süresinde ödemeyerek ihlal yapılmamalıdır
✓ Son başvuru tarihi için Cumhurbaşkanına 1 aya kadar uzatma yetkisi verildi
✓ Cari ay borcundan dolayı bozma koşulu bulunmamaktadır.
✓ 7143 devam eden taksitler talep halinde bu yapılandırmaya dahil edilebilecek
✓ Ertelenen Mart, Nisan ve Mayıs primi bu yapılandırma kapsamında değil
✓ İlk taksit ve peşin ödeme son ödeme tarihi 28/2/2021 tarihi pazara denk geldiğinden 01/3/2021 tarihidir.(SGK)
✓ İlk taksit son ödeme tarihi Cumhurbaşkanınca 1 aya kadar uzatılabilecek