Ankara'da OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirlendi

Ankara'da OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirlendi.

Ankara'da OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirlendi

İl  Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 18.11.2020 tarih ve 2020/82 sayılı  Kararı ile; İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve  

Sanayi Kuruluşları için Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, işletmelerce

ihtiyaç duyulması halinde, fazla mesai ve /veya vardiya saatlerinin de buna göre teselsül

ettirilmelerine, fazla mesai ya da vardiyalı çalışma yapacak işletmelerin mesai bitiş

saatlerinin, 17:00 - 19:00 saatleri arasında olmamak kaydıyla, kendilerince belirlenmesine,

karar verilmişti.

Konuyla ilgili, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yoğun talepleri

üzerine ve ilimizde salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş

olup, İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi

Kuruluşları için;

• Mesai saatlerinin 08:00-18:00 olarak düzenlenmesine, işletmelerce; ihtiyaç

duyulması halinde, ( sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kararlar ve bu kararlardaki

istisna hükümlerine uyulmak şartıyla ) yapacakları fazla mesai ve /veya vardiya

saatlerinin de buna göre teselsül ettirilmelerine,

Bu düzenlemeden, faaliyet konusu üretim veya imalat olmayan işletmeler ile

serbest meslek mensuplarının (banka, mali müşavirgibi yardımcı sektörlerin) muaf

tutulmalarına karar verildiği bildirildi.